Αναφορά επιθεώρησης οθωμανικού λουτρού Απολλωνίας

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η εκτίμηση των εργασιών φωτογραμμετρικής αποτύπωσης με χρήση ΣμηΕΑ, και των ιδιαιτεροτήτων του μνημείου και του χώρου εργασίας. Οι παρατηρήσεις έχουν ως εξής:

  1. Ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και γενικά δεν παρουσιάζει δυσκολίες
  2. Το μνημείο είναι καθαρό και καλό θα ήταν μερικά κλαδιά και ξερά χόρτα στην μια πλευρά να καθαριστούν πριν γίνει η φωτογράφιση.
  3. Η καλύτερη εποχή να γίνει η φωτογράφιση είναι πριν την άνοιξη, γιατί τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά και δεν περιορίζουν την ορατότητα από τον αέρα.

Γενικά, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά την επιθεώρηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin