Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό υψηλής απήχησης, σχετική με το MERGIN’ MODE στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών ΕΕ2

Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση “Virtual Reality and Its Application in Cultural Heritage” του επιστημονικού περιοδικού Applied Sciences (ISSN 2076-3417) η εργασία με τίτλο “Mergin’ Mode: Mixed Reality and Geoinformatics for Monument Demonstration”. Η εργασία παρουσιάζει το διαχειριστικό εργαλείο του MERGIN’ MODE που αποσκοπεί στην επίδειξη μνημείων μέσα από τη συγχώνευση του πραγματικού με το εικονικό επικουρούμενο από τεχνολογίες Γεωπληροφορικής και αποτελεί παραδοτέο της 2ης Ενότητας Εργασιών “Ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος μοντελοποίησης προσαρμοσμένων εικονικών γεωχωρικών κόσμων”.

Σύνδεσμος: https://doi.org/10.3390/app10113826
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin