Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό υψηλής απήχησης σχετική με το MERGIN’ MODE στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών ΕΕ3

Δημοσιεύθηκε εργασία της επιστημονικής ομάδας του Έργου στην ειδική έκδοση “Extended Reality: From Theory to Applications” του περιοδικού υψηλής απήχησης Applied Sciences (ISSN 2076-3417). Η εργασία με τίτλο “Mixed Reality: A Reconsideration Based on Mixed Objects and Geospatial Modalities” εξετάζει την έννοια του Μικτού Αντικειμένου μέσα από μεθόδους και τεχνολογίες της επιστήμης της Γεωπληροφορικής και προτείνει μια καινοτόμα εφαρμογή μέσα από την οποία επιτυγχάνεται εμπειρία Μικτής Πραγματικότητας. Η εργασία αποτελεί βασικό παραδοτέο της 3ης Ενότητας Εργασιών “Ανάπτυξη πρωτοτύπου υβριδικής διεπαφής μικτής πραγματικότητας”.

Σύνδεσμος: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/5/2417
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin