ΤΟ MERGIN’MODE ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARTEST

Το MERGIN’ MODE παρουσιάστηκε ως μελέτη περίπτωσης στην ομιλία με τίτλο Virtual Museums and Education της Δρ. Στέλλας Συλαίου στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος ARTEST στις 14 Ιουλίου 2021. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες της ημερίδας στην http://artestproject.com/2021/07/27/video-artest-training-program-14-july-2021/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin