Συμμετοχη του MERGIN’ MODE στο CAA 2021

Το MERGIN’ MODE συμμετέχει στο online διεθνές συνέδριο CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) 2021“Digital Crossroads”, που θα πραγματοποιηθεί από 14-18 Ιουνίου, 2021. Η Δρ. Στέλλα Συλαίου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 1ης Ενότητας Εργασιών (κύριο παραδοτέο του έργου) σε εργασία με τίτλο “Geospatial archaeological information visualization and Mixed Reality: Enhancing visitors’ meaningful engagement with archaeological sites”