Εταίροι

TESSERA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Η Tessera δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών – web, mobile, multimedia applications. Η Tessera, ως Συντονιστής Φορέας έχει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση και στον συντονισμό μεγάλων R&D συνεργατικών έργων και διαθέτει τους ανάλογους πόρους για την υποστήριξη της διαχείρισης του έργου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίησή του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

GEOSENSE Ι.Κ.Ε

Ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην εμπορία μη επανδρωμένων συστημάτων UAV/UAS (Drones), Δεκτών GPS/GNSS, Τοπογραφικού & Μετρητικού Εξοπλισμού, Laser Σαρωτών, Γεωραντάρ, Θερμικών καμερών, εξειδικευμένου Tεχνικού Λογισμικού Γεωπληροφορικής.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ξεκίνησε τη λειτουργία του ταυτόχρονα με την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1925.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (δ.τ. ΕΦΑΠΕΘ)

Αρμοδιότητες: Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.