ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΕ1 | Πλαίσιο τεκμηρίωσης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων | Διάρκεια: Μ0-Μ12

Δημοσίευση

Download Icon Λήψη pdf

Έκθεση πλαισίου τεκμηρίωσης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

Download Icon Λήψη pdf

ΕΕ2 | Ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος μοντελοποίησης προσαρμοσμένων εικονικών γεωχωρικών κόσμων | Διάρκεια: Μ2-Μ18

Δημοσίευση

Download Icon Λήψη pdf

Λογισμικό φορέα διαχείρισης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων

Download Icon Λήψη pdf

ΕΕ3 | Ανάπτυξη πρωτοτύπου υβριδικής διεπαφής μικτής πραγματικότητας | Διάρκεια: Μ12-Μ24

Λογισμικό τελικού χρήστη


Δημοσίευση

Download Icon Λήψη pdf

Ιστοχώρος

ΕΕ4 | Πλαίσιο υποδομών ανάδειξης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων | Διάρκεια: Μ18-Μ24

Έκθεση πλαισίου υποδομών ανάδειξης πολιτιστικών-τουριστικών πόρων


ΕΕ5 | Τεκμηρίωση, Πιλοτική Εφαρμογή και Επίδειξη Συστήματος | ΔΙάρκεια: Μ18-Μ24

Έκθεση τεκμηρίωσης πιλοτικής εφαρμογής και επίδειξης


Πιλοτική κατασκευή