ΝΕΑ

Νεα

Έναρξη έργου Mergin’ Mode

Την πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) είχαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη από τους πέντε (5) συνολικά εταίρους του ερευνητικού έργου “Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων” – MixEd Reality and GeoINformatics for MOnument DEmonstration

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νεα

Αυτοψία στους χώρους

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ Πασχάλης Ανδρούδης και η ερευνήτρια Στέλλα Συλαίου έκαναν επιτόπια έρευνα / αυτοψία στο οθωμανικό λουτρό, το τζαμί και το χάνι στην Απολλωνία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νεα

Αναφορά επιθεώρησης οθωμανικού λουτρού Απολλωνίας

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η εκτίμηση των εργασιών φωτογραμμετρικής αποτύπωσης με χρήση ΣμηΕΑ, και των ιδιαιτεροτήτων του μνημείου και του χώρου εργασίας. Οι παρατηρήσεις έχουν ως εξής: Ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και γενικά δεν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »