ΝΕΑ

Νεα

Αναφορά επιθεώρησης οθωμανικού λουτρού Απολλωνίας

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η εκτίμηση των εργασιών φωτογραμμετρικής αποτύπωσης με χρήση ΣμηΕΑ, και των ιδιαιτεροτήτων του μνημείου και του χώρου εργασίας. Οι παρατηρήσεις έχουν ως εξής: Ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και γενικά δεν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »